انواع اسکرابر

اسکرابرها براساس پارامترهای مختلف طراحی، در انواع متفاوتی دسته‌بندی می‌شوند. یکی از دسته بندی‌های پرکاربرد براساس روش اتمیزه کردن قطرات است.

روشهای مکانیکال اتمیزه کردن قطرات مایع

محفظه اسپری (SPAY CHAMBER)

این نوع از اسکرابرها ساده‌ترین نوع اسکرابرها هستند. قطرات مایع به کمک اسپری نازل‌ها اتمیزه شده، و در مسیر گاز خروجی اسپری می‌شوند. جهت جلوگیری از ماندگی قطرات مایع در گاز خروجی، حذف کننده قطرات مایع از گاز (mist eliminator) در مسیر خروجی گاز استفاده می‌شود. یکی از شاخصه‌های این نوع از اسکرابر افت ‌فشار کم است (حدود 2.5 تا پنج سانتیمتر آب). بازدهی جمع‌آوری ذرات در این نوع از اسکرابر برای ذرات بالای ده میکرون حدود 70% است

 

اسکرابر سانتریفیوژ

این اسکرابر که با نام ‌اسکرابر سیکلونی نیز شناخته می‌شود، نیروی چرخشی را به گاز وارد می‌کند و بسته به انواع مختلفش مایع بر روی گاز اسپری می‌شود. این اسکرابر افت فشاری حدود 7.6 تا 20.3 سانتیمتر آب دارد. بازدهی جمع‌آوری در این نوع از اسکرابر برای ذرات بزرگتر از 2 میکرون 99% است.