مدیریت قراردادها

مهندسین طراح فرآیند کیا با به ‌کارگیری از تیم مجرب در زمینه های مشاوره و نظارت در انتخاب و خرید تکنولوژی، امضای قرارداد با پیمانکاران دارای صلاحیت، پیش راه اندازی و راه اندازی، آماده ارائه خدمات است. این شرکت، با تکیه بر توانایی‌ها و تجربه این تیم و استفاده از اطلاعات فنی، دستورالعمل‌ها، امکانات و ایجاد گروه‌های تخصصی قادر است که مسئولیت رسیدگی به قراردادهای مدیریتی را انجام دهد.
فعالیت‌هایی که در حیطه کاری این شرکت می‌باشد:

  • برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
  • مدیریت طراحی پایه و دانش فنی
  • مدیریت طراحی تفصیلی و اجرایی
  • مدیریت تامین مواد و تجهیزات
  • مدیریت اجرای پروژه‌ها، از شروع تا تحویل
  • خدمات مربوط به راه اندازی و پیش‌راه اندازی
  • خدمات نظارت بر ‌ پیش راه اندازی و بهره برداری اولیه
  • خدمات نظارت بر کنترل کیفیت