پیش راه اندازی و راه اندازی

عملیات پیش راه اندازی یا Pre- Commissioning از مراحل بسیار مهم در یک پروژه صنعتی می باشد. در این مرحله که به Cold-Run نیز معروف است، تک تک تجهیزات دوار به طور مستقل در مدار و هر یک به نحوی مورد تست و بازرسی نهایی قرار می گیرند. این مرحله نیاز به یک برنامه ریزی دقیق داشته و مدارک آن به طور کامل تدوین می شوند. این برنامه ریزی بایستی توسط نرم افزار های خاص صورت پذیرد. از جمله فعالیت های این مرحله به صورت زیر می باشد:

 • تهيه برنامه زمان بندي اوليه پيش راه اندازي و راه اندازي
 • انجام عمليات شستشوي صنعتي Flashing‌ و Drying، تميزكاري لوله ها و مخازن طبق دستورالعمل تهيه شده
 • تست سيستم برق و ابزار دقيق كه شامل لوپ ها، آلارم ها، تريپ ها و…
 • برق دار كردن تابلو ها
 • Line Up كردن طبق P&ID
 • Free Run تجهيزات دوار از قبيل ژنراتورها، كمپرسورها، سيم ها و توربين ها طبق نظر كارفرما و Vendor
 • اجراي Mechanical Run و Load Run
 • بررسي مدارك، نقشه ها و دستورالعمل ها
 • مطالعه و تحويل مدارك Mechanical Data Sheet
 • مطالعه شرايط ايمني قبل از راه اندازي و ارائه راه‌حل‌هاي ايمن سازي
 • تعيين برنامه نگهداري و تعميرات به تفكيك واحد
 • آموزش بهره بردار و آماده سازي جهت تحويل پروژه به كارفرما