اجرای پایپینگ صنعتی

این گروه با داشتن تجربه کافی و در اختیار داشتن متخصصان و نیروی اجرایی مربوطه، قادر به اجرای انواع مختلف خطوط لوله Under Ground، Above Geround تا مرحله تست Flashing و در سرویس قرار دادن سیستم لوله کشی می باشد.

  • اجراي سيستم هاي توليد يوتيليتي از قبيل نيتروژن، بخار، هوا، آب و …
  • اجراي سيستم هاي Fire Fighting
  • اجراي سيستم هاي تصفيه پساب صنعتي و …
  • اجرای پایپینگ خطوط انتقال آب و پساب