فرآیند

 • امكان سنجي و برآورد اقتصادي طرح ها (Feasibility Study)
 • طراحي مفهومي (Conceptual Design)
 • انجام محاسبات و خدمات مهندسي پايه (Basic Engineering)
 • انجام محاسبات و خدمات مهندسي تفصيلي (Detail Engineering)
 • شبيه سازي و بهينه سازي فرايندهاي موجود جهت رفع تنگناها و مشكلات توليد و افزايش ظرفيت
 • انجام مطالعات HAZOP
 • مشاوره
 • طراحي نقشه‌هاي PFD و P&ID
 • انجام جانمايي تجهيزات
 • انجام محاسبات هيدروليکي
 • محاسبات فلر و تجهيزات آن
 • طراحي مدرک Interlock Description
 • طراحي آنالايزرها
 • بـررسي و رفـع تنگناهاي عملياتي
 • طراحي مدرک Cause & Effect
 • تهيه برگه‌هاي داده‌هاي فرايندي تجهيزات (Equipment Datasheet)
 • تهيه اسناد مناقصه خريد تجهيزات
 • ارائه، تكميل و نهايي‌سازي اطلاعات فرايندي مربوط به تجهيزات ابزاردقيق (دبي، فشار، دما، سطح ، شيرهاي On-Off، شيرهاي کنترل و…) و شيرهاي ايمني
 • نظارت و همكاري در زمانPre-Commissioning ،Commissioning ، Start Up و تعميرات اساسي
 • ارزيابي مخاطرات عملياتي واحدهاي صنعتي(Quantitative Risk Assessment)
 • انجام مطالعات HAZOP
 • بررسی مشکلات تصفیه خانه فاضلاب و ارائه روش های اجرایی جهت ارتقای کیفی آن سیستم ها
 • مشاوره براي اندازه‌گيري، كنترل و كاهش آلاينده‌هاي زيست محيطي اعم از جامد، مايع و گـازي
 • محاسبه قيمت تمام شده محصولات، سرويس‌هاي جانبي، ميزان مصرف انرژي و مواد شيميايي به ازاي تن محصول